Skip to content

Bind 26 | Børge Jørgensen, leder af DKP i Øster Storkreds. Privat arkiv fra besættelsestiden. DEL 1

Fanebladet “Indholdsoversigt” viser de enkelte kapitler i bindet, men er uden links.

Fanebladet “PDF” viser selve dokumentet med aktive links i venstre side.

 • Forside Bind 26. Børge Jørgensen, leder af DKP i Øster Storkreds. Privat arkiv fra besættelsestiden. DEL 1
 • 0003 -0057 Centrale papirer, DL-papirer, vignetter og tegninger, BJ studiekredsdisp., diverse personers papirer
 • 0005 Stigende priser – ingen lønforhøjelse. August 1941
 • 0006 Til alle afdelingsleder! Om Kominterns opløsning og partiets arbejde.
 • 0014 Cirkulære til DL: Overflytninger. 1. juli 1943
 • 0015 Om flygtede fra Horserød, rejser til Sverige, understøttelse til illegale
 • 0016 Til alle partimedlemmer fra CK. September 1943
 • 0017 Til alle partimedlemmer fra CK. Oktober 1943
 • 0023 På tærskelen til Moskva-konferencen. lsvestija 16. oktober 1943
 • 0025 Kræv overenskomsterne opsagt. 1943
 • 0026 Til DL. Angående studieplan. 3. november 1943
 • 0030 Til DL. Ang. tilgang af nye medlemmer
 • 0031 Til alle partimedlemmer fra Centralkomiteen. Nytår 1943-44
 • 0034 Land og Folk. Nr. 39. 24. februar 1944
 • 0043 Årets faglige kongresser. Fra CKs faglige sekretariat. 26. februar 1944
 • 0046 Land og Folk. Særnummer. 30. juni 1944
 • 0049 Land og Folk. Nr. 47. 7. juli 1944
 • 0055 Land og Folk. Ekstranummer. 16. august 1944
 • 0056 Til plakater og flyvesedler. Tyske tekster
 • 0057 Om partiets stilling til Norden og de nordiske spørgsmål
 • 0058 -0161 Meddelelser til afdelinger fra DL og andre ledelser
 • 0059 Om partiets stilling i dansk politik efter krigen
 • 0064 Nye partimedlemmer. 27. juli 1944
 • 0066 Et medlem taget af Gestapo. 25. september 1944
 • 0069 Om overflytning af medlemmer mv. 3. oktober 1944
 • 0072 Om problemer med mærker. 20. oktober 1944
 • 0074 Påtale over for medlem fra Distriktsledelsen
 • 0075 Om Afd. 30. December 1943
 • 0076 Diverse korrespondance fra Distriktsledelsen til afdelingerne. 1944
 • 0080 Beretninger fra afdelingerne. 23. juni 1944
 • 0081 Diverse korrespondance mellem DL og afdelinger. Juni-september 1944
 • 0089 Påtale til Afd. 4 fra DL om afdelingens aktivitet og økonomi. 14. juni 1943
 • 0090 Påtale fra DL over for medlem (Svend) om langsommelighed i uddeling af materiale og økonomisk bedrageri. December 1943 – februar 1944
 • 0099 Om evt. eksklusion af medlem. 19. september 1944
 • 0100 Nye medlemmer og eksklusioner. 1944
 • 0104 Brev til medlem (Albert C.) om økonomisk svig. 29. februar 1944
 • 0106 Diverse korrespondance mellem DL og afdelinger. September-oktober 1944
 • 0111 Om udskiftning af DL-sekretær. 1. maj 1944
 • 0112 Til Distriktsledelsen fra Knud ang. udskiftning i ledelsen. 27. december 1944
 • 0115 Litteraturfortegnelse. 1. oktober 1943
 • 0118 Til afdelingsbestyrelserne. Studieplan. 8. november 1943
 • 0120 Angående tilgang af nye medlemmer. 6. december 1943. Unavngivet
 • 0122 Sovesteder, spisesteder, frokostpakker til illegale kammerater
 • 0123 Diverse korrespondance mellem DL og afdelingerne. August – oktober 1943
 • 0127 Politiske retningslinier og opgaver for afdelingerne fra DL. 30 januar 1944
 • 0130 Til gruppelederne fra Distriktsledelsen. 29. februar 1944
 • 0131 Optælling af medlemmer. 1. april 1944
 • 0132 Arbejdet i lejerbevægelsen
 • 0133 Nye publikationer. [x. april 1944]
 • 0134 Regnskabsopgørelse. 28. oktober 1943
 • 0139 Indkaldelse af beretninger fra afdelingerne fra DL. 25. maj 1944
 • 0143 Til alle partikammerater om generalstrejken. 30. juni 1944
 • 0144 Til afdelingsledelserne om folkestrejkens forløb. 14. juli 1944
 • 0145 Til afdelingsledelserne om vinterens studiekredse. 1. oktober 1944
 • 0147 Diverse korrespondance mellem DL og afdelingerne. Oktober 1944 – Marts 1945
 • 0151 Efterlysning af Arbejdssted for et duplikatorhold, Logier for illegale kammerater, lagerplads for papir, bøger m.m. 24. november 1944
 • 0152 Forslag til dagsorden for medlemsmøde mv. 2. januar 1945
 • 0155 Diverse korrespondance mellem DL og afdelingerne. November 1944 – januar 1945
 • 0157 Om samarbejdet med socialdemokraterne. 27. april 1945
 • 0158 Diverse afdelingsforhold. April – juni 1944
 • 0160 Beretninger fra afdelingerne. 23. juni 1944
 • 0161 Om kontakt til Alfred Jensen. 24. april 1944
 • 0162 -0197 Forskellige beretninger til DL fra forskellige personer i Brønshøj-Vanløse-Ballerupområderne
 • 0163 Diverse korrespondance om partiforhold. [1943-1944]
 • 0176 Hvervet som “K-8”, leder af nyoptagne partikammerater. 1. april 1944
 • 0177 Om studiekreds “Staten og Revolutionen” mv. April 1944
 • 0182 Til beboerne i Aggersvoldhus. 1. juli 1944
 • 0184 Diverse (håndskreven) korrespondance. [1944]
 • 0193 Om en arrestation. Juli 1943
 • 0194 Om salg af mærker. Juni 1944

Denne indholdsoversigt er uden links.
Hvis du klikker på fanebladet “PDF” øverst på siden, kommer du ind på selve dokumentet med aktive links i venstre side.

Back To Top