Skip to content
DKP og frihedskampen

Forord 1999

(Dette forord fra 1999 stammer fra dengang, dokumenterne blev udgivet på CD-ROM).

Af Poul-Henrik Jensen

De første efterkrigsårs rus og begejstring har for længst lagt sig. Danmark var ikke den heltemodige nation, hvor vi alle stod sammen, og høj som lav smed tyskerne på porten. De officielle myndigheders og store dele af erhvervslivets og landbrugets samarbejde med Nazi-Tyskland var faktisk så omfattende, at man hos de allierede havde svært ved at se Danmark som andet end en tysk lydstat.

Men modstanden mod samarbejdslinjen og de stigende sabotagehandlinger gjorde udslaget for Danmarks fremtidige placering. Det var menigmand, der gjorde forskellen.

I denne proces kan ingen komme uden om Danmarks Kommunistiske Partis indsats og rolle. Fra at være et isoleret og udskældt parti, voksede DKP til at blive en af de mest betydningsfulde organisationer under besættelsen.

Partiet havde nøje forberedt illegaliteten, så da forbuddet kom den 22. juni 1941, kunne det hurtigt omstille sig. Der var opbygget en illegal partiorganisation. Senere blev der opbygget en sabotageorganisation, først KOPA (Kommunistiske Partisaner) og senere BOPA. Denne organisation talte kun få organiserede partimedlemmer, men stod under det illegale DKP’s fulde kontrol.

Hele det illegale DKP var endvidere påvirket af, at organisatoriske og erfarne folk fra den 22. juni 1941 sad interneret i Horserødlejren. Da flugten den 29. august 1943 lykkedes for ca. 100 fanger, fik modstandsbevægelsen en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Erfarne kommunister blev nu placeret over hele landet, og en stor del fik opgaver i Sverige.

Denne CD-rom udgivelse er ikke en beretning om DKP’s indsats i gængs forstand. Det er en samling dokumenter, ja faktisk alle i dag tilgængelige dokumenter, fra partiets og enkelt­ personers arkiver. Illegale blade af stor lokalhistorisk betydning, tryksager, breve, ind­ beretninger, påbud, mindeord over faldne og over dem, der gik til i KZ-helvedet.

Dertil en række, ikke hidtidigt offentliggjorte indberetninger vedrørende sabotageorganisationen KOPA/BOPA. Redegørelser for stikkerlikvideringer og sabotagehandlinger. Her er dele af det materiale, som skulle bruges til retsopgøret. Her er navne på faldne medlemmer af DKP og dem, der blev interneret i Horserød. En af de internerede var forfatteren Hans Kirk, og i denne udgivelse bringes en række aldrig offentliggjorte manuskripter, som Kirk fik smuglet ud fra Horserød.

Dokumentsamlingen er afsluttet med et manuskript, der skulle have været DKP’s eget forsøg på at skrive en besættelsestids-historie. Dette blev aldrig færdiggjort.

Materialet er samlet af Tage Revsgård Andersen (Læs hans introduktion her). Jeg har haft fornøjelsen af at bistå ham med overvejelser og udgivelse af materialet. Der er i denne forbindelse grund til at takke Hagens Legatet, Horserød-Stutthof Foreningen samt DKP for deres økonomiske bistand. Endvidere en stor tak til Pressebureauet Defacto, fordi de påtog sig udgivelsen.

7. november 1999
Poul-Henrik Jensen, sekretær i Enhedslisten

Læs Poul-Henrik Jensens forord fra 2020

Retur til forsiden

Back To Top