Skip to content

Bind 8 | Materialesamling. Supplement 1. 1941-1943

Fanebladet “Indholdsoversigt” viser de enkelte kapitler i bindet, men er uden links.

Fanebladet “PDF” viser selve dokumentet med aktive links i venstre side.

 • Forside Bind 8. Materialesamling. Supplement 1. 1941-1943
 • 1158 Forberedelser til 1. maj 1941. Til alle by og afdelingsledelser. 24. marts 1941
 • 1161 Vejledning for talere til 1. maj møder 1941. Cirkulære til afdelingsbestyrelsen
 • 1164 Annonce over DKPs 1. maj møder
 • 1165 Sanghæfte til 1. maj 1941
 • 1167 maj 1941. Opråb fra DKP til Danmarks arbejderklasse
 • 1168 Fra Børge Houmanns Besættelsestids historie. Om Mønt- og Toldunion mellem Danmark og Nazi-Tyskland, juli 1940
 • 1169 Brev til Karl Skytte (efterlysning af tekst)
 • 1171 Montage
 • 1172 Svar fra Karl Skytte
 • 1173 Aksel Larsen. Taler og artikler gennem 20 år
 • 1174 Hvad vort arbejde angår udvidelse af gode råd
 • 1175 Vigtige meddelelser angående Folketingets virke omkring kommunistloven. 18. august 1941
 • 1176 Regler for det nye sanghæfte. 20. september 1941
 • 1177 Sang af Karen Tovborg Jensen (DKP-leder). September 1941
 • 1178 Løbeseddel om Tilfældet Houlberg. Sommeren 41
 • 1179 Til medlemmerne af Sømændenes Forbund
 • 1181 Dansk Gartnerforbund om Kommunisters tillidshverv
 • 1183 Danmark under terror. November1941
 • 1185 Nogle nyheder der ikke har stået i aviserne. 28. november 1941
 • 1192 Til underretning for Underdistriktsledelserne. 1. december 1941
 • 1193 Fortroligt om den faglige situation. 1. marts 1942.
 • 1194 Stalins dagsbefaling (identisk med side 224). Her gengivet i en anden oversættelse. 1. marts 1942
 • 1198 Et historisk dokument. Dagsbefaling fra Folkekommissær for Forsvaret J. Stalin. 1. marts 1942
 • 1202 Til alle Danske husmænd. April 1942
 • 1208 Sociallovforringelsen og den nuværende i praksis. Maj 1942
 • 1212 Cirkulære til alle partimedlemmer i Esbjerg. Juni 1942
 • 1215 Forslag til indledning på medlemsmøder. 5. september 1942
 • 1220 Forslag til indledning på medlemsmøder fra Esbjerg. 5. september 1942
 • 1223 Arbejdsinstrukser i tilknytning til politisk information
 • 1227 Arbejdsinstrukser i tilknytning til politisk information. 7. september 1942
 • 1230 Frygteligt mord på Nørrebro. 16. oktober 1942
 • 1231 Tre mand skudt af Frikorpsmand. Om deltagelse i partikammerats begravelse. 16. oktober 1942
 • 1232 Skandaløs optræden af politiet ved den myrdede tjeners begravelse. 23. oktober 1942
 • 1233 Morderen på Kapelvej var en civilklædt Frikorps Danmark-Mand!
 • 1235 Liste på Nazi håndlangere. November 1942
 • 1237 Det danske folk har kun sig selv at stole på. 14. november 1942
 • 1238 Skrevet i Horserød
 • 1259 Esbjerg. 24. december 1942
 • 1260 Cirkulære om uddeling af materiale
 • 1262 Løbeseddel om englændernes bombardement. 27. januar 1943
 • 1264 Forslag til indledninger om det faglige arbejde. Januar-februar 1943
 • 1269 Fagkonference i København. 13.-14. februar 1943
 • 1292 Stem Dansk – Stem blankt. 10. marts 1943
 • 1295 Løbeseddel om 9. april. 9. april 1943
 • 1297 Cirkulære. Krigen og den danske arbejderklasse. April 1943?
 • 1301 Kommunalvalget d. 5. maj (1943): Til Frederiksbergs borgere!
 • 1305 Løbeseddel. 1. maj 1943
 • 1307 Land og Folk nr. 29. 24. maj 1943
 • 1317 Cirkulære til DL. 1. juli 1943
 • 1318 Land og Folk. Juli 43. Sovjetfolkets fædrelandskrig gennem 2 år
 • 1322 Håndskrevet brev til Partiledelsen udsmuglet fra Vestre Fængsel af Hedvig Carlsen. (døde i Stutthof). Februar/marts 1941
 • 1324 Til alle danskere vedr. undtagelsestilstand i Danmark. 30. august 1943
 • 1326 Til DL fra Org.-Sekretariatet
 • 1327 Til Danmarks arbejdere
 • 1331 Land og Folk. Særnummer 9. oktober 1943
 • 1333 Gøteborg Handels- og Søfartstidningen. 8. oktober 1943
 • 1334 På tærsklen til Moskva konferencen. 16. oktober 1943
 • 1336 Dansk frihedskæmper pint ihjel af Gestapo. Oktober 1943
 • 1337 Land og Folk nr. 34. Okt./nov. 1943

Denne indholdsoversigt er uden links.
Hvis du klikker på fanebladet “PDF” øverst på siden, kommer du ind på selve dokumentet med aktive links i venstre side.

Back To Top