Skip to content

Bind 36 | Dokumenter til Hæstrup. Redegørelse i industrisabotage-undersøgelsen

Fanebladet “Indholdsoversigt” viser de enkelte kapitler i bindet, men er uden links.

Fanebladet “PDF” viser selve dokumentet med aktive links i venstre side.

  • Forside Bind 36. Dokumenter til Hæstrup. Redegørelse i industrisabotage-undersøgelsen
  • 0001 Dokumenter til Jørgen Hæstrup. Indhold
  • 0002 Beretning afgivet af chefredaktør Børge Houmann. 6. januar 1949
  • 0023 Beretning afgivet af oberstløjtnant Svend Wagner
  • 0037 Interview med Svend Ari Schippers. 10. maj 1979
  • 0059 Noget om BOPA i 1944. Erik S. Saxtorph (“Jørgen Bøgh”). November 1976
  • 0066 Interview med Aksel Schippers (BOPA) af Michael Thing. 5. oktober 1987

Denne indholdsoversigt er uden links.
Hvis du klikker på fanebladet “PDF” øverst på siden, kommer du ind på selve dokumentet med aktive links i venstre side.

Back To Top