Skip to content

Bind 9 | Materialesamling. Supplement 2. 1943-1945

Fanebladet “Indholdsoversigt” viser de enkelte kapitler i bindet, men er uden links.

Fanebladet “PDF” viser selve dokumentet med aktive links i venstre side.

 • Forside Bind 9. Materialesamling. Supplement 2. 1943-1945
 • 1345 Danmarks Kommunistiske Parti: Lad Arbejderklassens Røst lyde over Landet. Okt.-nov. 1943
 • 1346 Unionen af socialistiske Sovjetrepublikker. 1943
 • 1347 Tilgang af nye Medlemmer. 15. november 1943
 • 1348 Emne: Sovjetunionen. 3. november 1943
 • 1352 Cirkulære til DL. Ang. Studieplan. Arrestationer Partipressen Cirkulære Kløften. 15. november 1943
 • 1354 Land og Folks nyhedstjeneste. Særudgave nr. 2. Aksel Larsen ført til Tyskland! 19. september 1943
 • 1362 Land og Folk. Københavns udgave. Bomber og brande. 21. november 1943.
 • 1364 Cirkulære til DL. 28. november 1943
 • 1365 Til Distriktsledelsen. 28. november 1943
 • 1367 Til Distriktsledelsen. 28. november 1943
 • 1369 Løbeseddel om drabet på Victor Emanuel Larsen. December 1943
 • 1370 Maleren Kristian Nytorp død i Stutthof. Februar 1944
 • 1371 Løbeseddel om den Røde Hær 1918-1944. Februar 1944
 • 1373 Om årets faglige kongresser. 26. februar 1944
 • 1376 Land og Folk (særnummer) 1. maj 1944. (Identisk med nr. 42)
 • 1378 Håndskrevet rapport fra parti-instruktør Svend Hansen (H.J. Søndergård) om P. Ullethorup (Per Ulrich) arrestation. 11. marts 1943
 • 1379 Til afdelingsformænd. 27. maj 1944
 • 1380 Til alle partikammerater. 30. juni 1944
 • 1381 Til afdelingsledelserne om folkestrejkens forløb. 14. juli 1944
 • 1382 Til afdelingsledelserne om vinterens studiekreds. 1. oktober 1944
 • 1383 Om forslag til Dansk Arbejdsmands Forbunds kongres. August 1944
 • 1384 DKP Randers. I korte træk… 8. august 1944
 • 1388 Provokatører arbejder. August 1944
 • 1390 Indbydelse til en anden slags læserkreds (Børge Jørgensen) 1944
 • 1391 Dansk Gartnerforbund – til samtlige afdelinger. 25. september 1944
 • 1392 DKP ledelsen Randers. Til alle medlemmer 25. oktober 1944
 • 1393 Land og Folk nr. 55. 27. november 1944
 • 1400 Kopi af en skrivelse fra Alsing Andersen til en vælgerforening
 • 1404 Efterkrigstidens boligbyggeri i et frit Danmark
 • 1409 DKP ledelsen Horsens. Til gruppelederne
 • 1411 Paroler på tysk beregnet for plakater og flyveblade
 • 1412 Land og Folk. Særnummer 19. september 1944. Opraab til det danske folk fra Danmarks Frihedsraad
 • 1413 Cirkulære til alle partimedlemmer i Aarhus. 1. januar 1945
 • 1414 Til afdelingen fra DL om krigens gang. Januar 1945
 • 1416 Til alle medlemmer fra org.sekr. 20. april 1945
 • 1417 Til alle medlemmer fra CK sekr. 29. april 1945
 • 1419 Til alle afdelinger fra CK (fuld tekst) 29. april 1945
 • 1423 Folkets Dagblad nr. 1. 3. maj 1945. Sejrens fane vajer over Berlin
 • 1424 Folkets Dagblad. Til det danske folk. 4.-5. maj 1945
 • 1425 Løbeseddel. Ungdom du har kæmpet
 • 1426 Løbeseddel Advarsel om nazi ismejeri
 • 1427 Meddelelse til alle husstande om Nazister
 • 1428 Til medlemmerne. Advarsel mod Valby bladets redaktør
 • 1429 Advarsel mod visse personer. Stikkerliste
 • 1434 Udsmuglet brev fra medlem Toni Grage om stikkeren Dubre
 • 1439 DKP Odense. Albert Andersen er død
 • 1440 DKP Odense. Meddelelse til de fynske afdelinger
 • 1441 Dansk patriot falden for landsforræders kugle. Juni 1943. DKP Aarhus
 • 1442 Pas på provokatørerne! 1943. DKP Aarhus
 • 1443 7 dødsdomme afsagt i Aarhus
 • 1445 DKP Aarhus. Til borgere i Aarhus om de fem dødsdomme. 2. december 1943
 • 1447 april 1945. 2 minutters stilhed. DKP Midtjysk Distrikt
 • 1448 DKP Horsens. Advarsel til arbejderne
 • 1449 DKP Fredericia. Gør Frihedens sag til Deres
 • 1452 Fredsorganisationerne i Fredericia. Provokatørerne arbejder
 • 1453 DKP Randers. Ernst Thælmann myrdet
 • 1454 En frihedskæmper faldt. Christian Callesen død i Stutthof. DKP Haderslev
 • 1455 Diverse strøsedler
 • 1468 Bidstrup-tegninger solgt til fordel for modstandskampen
 • 1472 Diverse tegninger anvendt i illegale blade
 • 1480 Litteraturfortegnelse med priser over bøger der sælges illegalt
 • 1485 Tilgang af nye Medlemmer. 6. december 1943
 • 1486 Opfordring til pengeindsamling blandt medlemmer
 • 1487 Til afdelingerne: Sovesteder, spisesteder, frokostpakker
 • 1489 Rundskrivelse nr. 5 (9. august 1943) Rundskrivelse nr. 6 (26. oktober 1943) Distriktsledelsen
 • 1490 Rundskrivelse nr. 7 (28. oktober 1943) Diverse skemaer. Distriktsledelsen
 • 1493 Til afdelingsledelserne. Om Afdelingernes politiske Opgaver. 30. januar 1944
 • 1495 Til gruppelederne. Indsamling af Rationeringsmærker. 29. februar 1944
 • 1496 Skema om antal arresterede i afdelingen. Distriktsledelsen. 1. april 1944
 • 1497 Til Afdelingsledelsen. Arbejdet i Lejerbevægelsen
 • 1498 Om nye publikationer
 • 1499 Regnskabsopgørelse i afdelingerne 2. distrikt. 28. oktober 1943
 • 1504 Indkaldelse af beretninger fra afdelingerne. Distriktsledelsen. 25. maj 1944
 • 1508 Til alle partikammerater om Generalstrejken. 30. juni 1944
 • 1509 Til afdelingsledelserne. Om folkestrejkens forløb. 14. juli 1944
 • 1510 Vinterens Studiekredse. 1. oktober 1944
 • 1511 Vinterlæsekredsen 1944. Vanløse Læsekreds (oktober 44)
 • 1512 Vedrørende optagelse af nye medlemmer. 22. oktober 1944
 • 1513 Afdelingsstatistik om sammensætnin 22. november 1944
 • 1514 Til afdelingsledelserne. Vinterens studiekredse. 12. november 1944
 • 1515 Til afdelingsledelserne om ikke at tilmelde sig militærgrupper. 12. november 1944
 • 1516 Opgaveløsning: Logier, lagerplads mv. 24. november 1944
 • 1517 Godt nyt år og tak for indsatsen. Dagsorden for medlemsmøde. 2. januar 1945
 • 1520 Afdelingsarbejde og militærgrupper uforenelig. Til Gruppeledere om at skaffe lokaler til duplikeringsted. 12. november 1944
 • 1522 Politisk udtalelse. Enheden i arbejderklassen (27. april 1945)
 • 1523 Organisatoriske forespørgsler til CK. 6. juni 1944
 • 1525 Beretninger fra afdelingerne. 23. juni 1944
 • 1526 Om at finde en forbindelse til hæren. 24. april 1944
 • 1527 Udtalelse om partiets stilling til de nordiske spørgsmål
 • 1528 Kræv lønforhøjelser på arbejdspladserne! 2. marts 1943
 • 1529 DKP Horsens. Til alle partimedlemmer
 • 1530 Stor Demonstration mod Tyskerne i København. 27. november 1941
 • 1532 Hans Kirk. Skipper Klement. Tre artikler til Arbejderbladet, januar 1941

Denne indholdsoversigt er uden links.
Hvis du klikker på fanebladet “PDF” øverst på siden, kommer du ind på selve dokumentet med aktive links i venstre side.

Back To Top